Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - S:t Lars 4 (Kungsberget V mfl)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Lars 4 (Kungsberget V mfl) 1088 41,6% 26,0% 15,5% 16,8% 9,9% 50,2% 49,8% 0,4% 1,8%
Summa 1088 41,6% 26,0% 15,5% 16,8% 9,9% 50,2% 49,8% 0,4% 1,8%

http://www.val.se