Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - S:t Lars 6 (Råberga-Tannefors S)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Lars 6 (Råberga-Tannefors S) 1437 24,4% 27,2% 22,1% 26,4% 8,6% 49,8% 50,2% 0,7% 4,7%
Summa 1437 24,4% 27,2% 22,1% 26,4% 8,6% 49,8% 50,2% 0,7% 4,7%

http://www.val.se