Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - S:t Lars 8 (Stångån V)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Lars 8 (Stångån V) 1050 27,1% 20,9% 21,2% 30,8% 7,6% 47,1% 52,9% 0,4% 1,8%
Summa 1050 27,1% 20,9% 21,2% 30,8% 7,6% 47,1% 52,9% 0,4% 1,8%

http://www.val.se