Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Landeryd 1 (Hackefors mfl)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Landeryd 1 (Hackefors mfl) 1411 11,3% 37,3% 22,9% 28,5% 7,8% 50,4% 49,6% 0,1% 2,4%
Summa 1411 11,3% 37,3% 22,9% 28,5% 7,8% 50,4% 49,6% 0,1% 2,4%

http://www.val.se