Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Landeryd 2 (Ekholmen NO mfl)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Landeryd 2 (Ekholmen NO mfl) 1394 15,1% 26,8% 22,0% 36,1% 7,7% 45,5% 54,5% 0,1% 1,1%
Summa 1394 15,1% 26,8% 22,0% 36,1% 7,7% 45,5% 54,5% 0,1% 1,1%

http://www.val.se