Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Landeryd 3 (Kvinneby mfl)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Landeryd 3 (Kvinneby mfl) 1282 9,5% 25,4% 18,8% 46,3% 5,7% 48,2% 51,8% 0,2% 1,5%
Summa 1282 9,5% 25,4% 18,8% 46,3% 5,7% 48,2% 51,8% 0,2% 1,5%

http://www.val.se