Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Landeryd 5 (Ekholmen SO)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Landeryd 5 (Ekholmen SO) 1319 13,8% 27,3% 18,3% 40,6% 6,4% 44,8% 55,2%   0,5%
Summa 1319 13,8% 27,3% 18,3% 40,6% 6,4% 44,8% 55,2% 0,5%

http://www.val.se