Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Landeryd 6 (Hjulsbro Mellersta)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Landeryd 6 (Hjulsbro Mellersta) 1179 11,9% 35,4% 24,9% 27,9% 8,0% 51,0% 49,0% 0,3% 1,7%
Summa 1179 11,9% 35,4% 24,9% 27,9% 8,0% 51,0% 49,0% 0,3% 1,7%

http://www.val.se