Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Landeryd 7 (Ekholmen SV)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Landeryd 7 (Ekholmen SV) 1334 12,2% 33,0% 23,1% 31,7% 7,2% 48,6% 51,4% 0,2% 1,4%
Summa 1334 12,2% 33,0% 23,1% 31,7% 7,2% 48,6% 51,4% 0,2% 1,4%

http://www.val.se