Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Landeryd 8 (Ullstämma)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Landeryd 8 (Ullstämma) 1463 15,8% 46,3% 23,7% 14,3% 7,2% 47,8% 52,2% 0,5% 0,6%
Summa 1463 15,8% 46,3% 23,7% 14,3% 7,2% 47,8% 52,2% 0,5% 0,6%

http://www.val.se