Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Landeryd 9 (Möjetorp-Holmen)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Landeryd 9 (Möjetorp-Holmen) 643 16,6% 44,8% 19,9% 18,7% 9,6% 47,9% 52,1% 0,3% 1,4%
Summa 643 16,6% 44,8% 19,9% 18,7% 9,6% 47,9% 52,1% 0,3% 1,4%

http://www.val.se