Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Slaka 3 (Slaka-Lilla Mjärdevi)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Slaka 3 (Slaka-Lilla Mjärdevi) 1313 14,9% 43,3% 26,8% 15,0% 8,5% 52,3% 47,7% 0,5% 1,6%
Summa 1313 14,9% 43,3% 26,8% 15,0% 8,5% 52,3% 47,7% 0,5% 1,6%

http://www.val.se