Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Slaka 4 (Lambohov S)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Slaka 4 (Lambohov S) 1252 20,0% 37,6% 28,0% 14,5% 10,1% 49,2% 50,8% 0,7% 2,1%
Summa 1252 20,0% 37,6% 28,0% 14,5% 10,1% 49,2% 50,8% 0,7% 2,1%

http://www.val.se