Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Slaka 5 (Lambohov N)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Slaka 5 (Lambohov N) 1256 24,6% 37,9% 22,4% 15,1% 10,4% 50,7% 49,3% 1,4% 2,2%
Summa 1256 24,6% 37,9% 22,4% 15,1% 10,4% 50,7% 49,3% 1,4% 2,2%

http://www.val.se