Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kärna 1 (Malmslätt SO mfl)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kärna 1 (Malmslätt SO mfl) 889 16,3% 38,7% 27,1% 17,9% 9,0% 51,9% 48,1% 0,3% 2,1%
Summa 889 16,3% 38,7% 27,1% 17,9% 9,0% 51,9% 48,1% 0,3% 2,1%

http://www.val.se