Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kärna 3 (Tokarp)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kärna 3 (Tokarp) 1070 13,1% 35,0% 26,3% 25,6% 7,5% 50,8% 49,2% 0,4% 1,4%
Summa 1070 13,1% 35,0% 26,3% 25,6% 7,5% 50,8% 49,2% 0,4% 1,4%

http://www.val.se