Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kärna 4 (Malmslätt V)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kärna 4 (Malmslätt V) 1302 14,0% 36,8% 25,3% 23,9% 8,7% 46,8% 53,2% 0,2% 0,8%
Summa 1302 14,0% 36,8% 25,3% 23,9% 8,7% 46,8% 53,2% 0,2% 0,8%

http://www.val.se