Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kaga-Ledberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kaga-Ledberg 714 15,0% 43,1% 25,4% 16,5% 7,7% 50,7% 49,3% 0,4% 1,7%
Summa 714 15,0% 43,1% 25,4% 16,5% 7,7% 50,7% 49,3% 0,4% 1,7%

http://www.val.se