Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vist 1 (Vist-Sturefors S)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vist 1 (Vist-Sturefors S) 1278 14,1% 41,9% 23,1% 21,0% 7,2% 50,9% 49,1% 0,3% 0,9%
Summa 1278 14,1% 41,9% 23,1% 21,0% 7,2% 50,9% 49,1% 0,3% 0,9%

http://www.val.se