Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vist 2 (Sturefors N)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vist 2 (Sturefors N) 775 11,6% 30,2% 26,8% 31,4% 6,8% 48,4% 51,6% 0,4% 0,5%
Summa 775 11,6% 30,2% 26,8% 31,4% 6,8% 48,4% 51,6% 0,4% 0,5%

http://www.val.se