Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ulrika

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ulrika 324 12,7% 26,2% 28,1% 33,0% 4,3% 54,3% 45,7%   0,3%
Summa 324 12,7% 26,2% 28,1% 33,0% 4,3% 54,3% 45,7% 0,3%

http://www.val.se