Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västerlösa-Björkeberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västerlösa-Björkeberg 710 17,0% 43,7% 23,1% 16,2% 8,6% 52,3% 47,7% 0,1% 1,0%
Summa 710 17,0% 43,7% 23,1% 16,2% 8,6% 52,3% 47,7% 0,1% 1,0%

http://www.val.se