Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rappestad (Rappestad-Vikingstad N)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rappestad (Rappestad-Vikingstad N) 1146 14,4% 33,7% 26,4% 25,5% 7,9% 50,4% 49,6% 0,3% 0,7%
Summa 1146 14,4% 33,7% 26,4% 25,5% 7,9% 50,4% 49,6% 0,3% 0,7%

http://www.val.se