Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vikingstad (Vikingstad S)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vikingstad (Vikingstad S) 1273 14,5% 38,3% 24,0% 23,3% 7,1% 49,9% 50,1% 0,5% 1,3%
Summa 1273 14,5% 38,3% 24,0% 23,3% 7,1% 49,9% 50,1% 0,5% 1,3%

http://www.val.se