Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vreta Kloster 2 Ljungsbro-Vreta Kl N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vreta Kloster 2 Ljungsbro-Vreta Kl N 1448 15,7% 36,6% 26,4% 21,3% 8,5% 50,6% 49,4% 0,3% 1,1%
Summa 1448 15,7% 36,6% 26,4% 21,3% 8,5% 50,6% 49,4% 0,3% 1,1%

http://www.val.se