Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vreta Kloster 3 (Ljungsbro Ö)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vreta Kloster 3 (Ljungsbro Ö) 1182 17,1% 29,4% 22,3% 31,3% 9,7% 50,0% 50,0% 0,2% 1,4%
Summa 1182 17,1% 29,4% 22,3% 31,3% 9,7% 50,0% 50,0% 0,2% 1,4%

http://www.val.se