Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vreta Kloster 5 (Ljungsbro V)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vreta Kloster 5 (Ljungsbro V) 1061 15,8% 31,9% 25,4% 27,0% 7,6% 48,7% 51,3% 0,3% 1,1%
Summa 1061 15,8% 31,9% 25,4% 27,0% 7,6% 48,7% 51,3% 0,3% 1,1%

http://www.val.se