Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östra Harg-Rystad 1 Östra Harg-Rysta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Harg-Rystad 1 Östra Harg-Rysta 730 16,0% 37,4% 30,3% 16,3% 8,1% 52,6% 47,4% 0,5% 1,5%
Summa 730 16,0% 37,4% 30,3% 16,3% 8,1% 52,6% 47,4% 0,5% 1,5%

http://www.val.se