Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rystad 2 (Tallboda V)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rystad 2 (Tallboda V) 1063 14,5% 41,2% 24,4% 19,9% 7,2% 50,2% 49,8% 0,4% 1,3%
Summa 1063 14,5% 41,2% 24,4% 19,9% 7,2% 50,2% 49,8% 0,4% 1,3%

http://www.val.se