Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rystad 3 (Tallboda Ö)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rystad 3 (Tallboda Ö) 1453 14,6% 50,7% 19,7% 15,0% 7,9% 50,2% 49,8% 0,2% 1,0%
Summa 1453 14,6% 50,7% 19,7% 15,0% 7,9% 50,2% 49,8% 0,2% 1,0%

http://www.val.se