Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rystad 4 (Ekängen)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rystad 4 (Ekängen) 1316 9,3% 68,5% 15,7% 6,5% 5,4% 50,2% 49,8% 1,1% 1,3%
Summa 1316 9,3% 68,5% 15,7% 6,5% 5,4% 50,2% 49,8% 1,1% 1,3%

http://www.val.se