Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Törnevalla-Ö Skrukeby (Linghem N)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Törnevalla-Ö Skrukeby (Linghem N) 1504 13,6% 38,1% 21,4% 26,9% 7,4% 50,9% 49,1% 0,1% 0,6%
Summa 1504 13,6% 38,1% 21,4% 26,9% 7,4% 50,9% 49,1% 0,1% 0,6%

http://www.val.se