Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vårdsberg (Linghem S)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vårdsberg (Linghem S) 1553 14,1% 45,3% 20,7% 19,8% 7,5% 49,3% 50,7% 0,4% 1,0%
Summa 1553 14,1% 45,3% 20,7% 19,8% 7,5% 49,3% 50,7% 0,4% 1,0%

http://www.val.se