Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Berga 2 (Berga NO)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Berga 2 (Berga NO) 975 32,6% 27,8% 17,6% 21,9% 12,3% 49,6% 50,4%   2,2%
Summa 975 32,6% 27,8% 17,6% 21,9% 12,3% 49,6% 50,4% 2,2%

http://www.val.se