Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Berga 3 (Berga NV)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Berga 3 (Berga NV) 1141 34,4% 30,9% 15,6% 19,2% 12,1% 51,4% 48,6% 0,6% 3,2%
Summa 1141 34,4% 30,9% 15,6% 19,2% 12,1% 51,4% 48,6% 0,6% 3,2%

http://www.val.se