Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Berga 6 (Berga SV)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Berga 6 (Berga SV) 1026 20,9% 31,4% 18,8% 28,9% 7,9% 48,4% 51,6% 0,3% 1,8%
Summa 1026 20,9% 31,4% 18,8% 28,9% 7,9% 48,4% 51,6% 0,3% 1,8%

http://www.val.se