Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Berga 8 (Haninge mfl)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Berga 8 (Haninge mfl) 1144 20,6% 41,3% 22,1% 15,9% 8,8% 50,2% 49,8% 0,5% 1,4%
Summa 1144 20,6% 41,3% 22,1% 15,9% 8,8% 50,2% 49,8% 0,5% 1,4%

http://www.val.se