Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Berga 9 (Garnisonen)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Berga 9 (Garnisonen) 1402 23,9% 29,5% 23,8% 22,8% 6,3% 49,1% 50,9% 0,4% 0,5%
Summa 1402 23,9% 29,5% 23,8% 22,8% 6,3% 49,1% 50,9% 0,4% 0,5%

http://www.val.se