Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Johannelund 2 (Johannelund NV)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Johannelund 2 (Johannelund NV) 1115 33,6% 29,1% 16,9% 20,4% 9,6% 51,7% 48,3% 0,4% 2,7%
Summa 1115 33,6% 29,1% 16,9% 20,4% 9,6% 51,7% 48,3% 0,4% 2,7%

http://www.val.se