Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Johannelund 3 (Johannelund NO)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Johannelund 3 (Johannelund NO) 1200 20,8% 17,4% 18,6% 43,2% 6,3% 48,2% 51,8%   0,8%
Summa 1200 20,8% 17,4% 18,6% 43,2% 6,3% 48,2% 51,8% 0,8%

http://www.val.se