Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Johannelund 4 (Ånestad)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Johannelund 4 (Ånestad) 1186 12,2% 36,5% 25,0% 26,2% 8,5% 50,3% 49,7% 0,3% 0,9%
Summa 1186 12,2% 36,5% 25,0% 26,2% 8,5% 50,3% 49,7% 0,3% 0,9%

http://www.val.se