Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skäggetorp 1 (Skäggetorp C)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skäggetorp 1 (Skäggetorp C) 1230 21,0% 27,2% 22,0% 29,8% 9,9% 50,5% 49,5% 0,1% 3,5%
Summa 1230 21,0% 27,2% 22,0% 29,8% 9,9% 50,5% 49,5% 0,1% 3,5%

http://www.val.se