Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skäggetorp 3 (Skäggetorp SV)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skäggetorp 3 (Skäggetorp SV) 1321 27,5% 27,1% 21,4% 24,0% 14,4% 48,4% 51,6% 0,5% 0,4%
Summa 1321 27,5% 27,1% 21,4% 24,0% 14,4% 48,4% 51,6% 0,5% 0,4%

http://www.val.se