Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skäggetorp 4 (Skäggetorp V)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skäggetorp 4 (Skäggetorp V) 1177 33,2% 33,9% 19,5% 13,4% 16,6% 51,5% 48,5% 0,5% 3,6%
Summa 1177 33,2% 33,9% 19,5% 13,4% 16,6% 51,5% 48,5% 0,5% 3,6%

http://www.val.se