Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skäggetorp 5 (Tornby-Skäggetorp N)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skäggetorp 5 (Tornby-Skäggetorp N) 1093 28,0% 32,7% 22,8% 16,6% 12,2% 51,1% 48,9% 0,5% 2,5%
Summa 1093 28,0% 32,7% 22,8% 16,6% 12,2% 51,1% 48,9% 0,5% 2,5%

http://www.val.se