Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ryd 1 (Ryd N)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ryd 1 (Ryd N) 1382 46,5% 18,2% 14,0% 21,2% 20,4% 57,3% 42,7% 0,3% 2,7%
Summa 1382 46,5% 18,2% 14,0% 21,2% 20,4% 57,3% 42,7% 0,3% 2,7%

http://www.val.se