Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ryd 2 (Ryd SO)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ryd 2 (Ryd SO) 1469 54,5% 23,4% 11,2% 10,9% 22,3% 55,4% 44,6% 0,4% 3,1%
Summa 1469 54,5% 23,4% 11,2% 10,9% 22,3% 55,4% 44,6% 0,4% 3,1%

http://www.val.se