Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ryd 3 (Ryd SV)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ryd 3 (Ryd SV) 1147 54,9% 24,6% 12,0% 8,5% 25,1% 58,0% 42,0% 0,6% 3,3%
Summa 1147 54,9% 24,6% 12,0% 8,5% 25,1% 58,0% 42,0% 0,6% 3,3%

http://www.val.se