Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ryd 4 (Ryd NO)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ryd 4 (Ryd NO) 1160 42,8% 27,4% 14,9% 14,9% 9,8% 54,7% 45,3% 0,5% 2,2%
Summa 1160 42,8% 27,4% 14,9% 14,9% 9,8% 54,7% 45,3% 0,5% 2,2%

http://www.val.se