Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Pryssgården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Pryssgården 1497 14,5% 30,6% 24,7% 30,2% 7,8% 49,4% 50,6% 0,1% 1,0%
Summa 1497 14,5% 30,6% 24,7% 30,2% 7,8% 49,4% 50,6% 0,1% 1,0%

http://www.val.se